Polityka prywatności

Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Royal” Nieruchomości z siedzibą w Koszalinie przy placu Gwiaździsty 7, NIP: 6692349465, e-mail: marta@royal-nieruchomosci.com.
  2. „Royal” Nieruchomości wykorzystuje pliki cookies do celów analitycznych, reklamowych i marketingowych.
  3. Państwa dane osobowe – stosownie do treści art.6 ust.1 lit. a) ww. Rozporządzenia oraz art.173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne – przetwarzane będą na podstawie naszej informacji o wykorzystywaniu plików cookies i Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Prawo do jej cofnięcia mają Państwo w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ww. Rozporządzenia.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie muszą ich Państwo podawać.
  8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.